V{{version}} mdi-history mdi-view-dashboard
{{translate('stage0')}} {{translate('stage1')}} {{translate('stage2')}} {{translate('stage3')}}
{{translate('deliveryAddress')}}
mdi-plus {{translate('addNewAddress')}}
{{translate('quickJobs')}} {{translate('edit')}} {{translate('delete')}} {{address.AddressName}} {{address.Address}} {{shippingAddressShowAll ? translate('hide') : translate('showAll')}}
mdi-plus {{translate('addNewAddress')}} {{translate('userAddressesCountZeroMessage')}}
{{translate('billingAddress')}} {{translate('useOnBillingAddressInformation')}}
mdi-plus {{translate('addNewBillAddress')}}
{{translate('quickJobs')}} {{translate('edit')}} {{translate('delete')}} {{address.AddressName}} {{address.Address}} {{billingAddressShowAll ? translate('hide') : translate('showAll')}}
mdi-plus {{translate('addNewBillAddress')}} {{translate('userAddressesCountZeroMessage')}}
{{translate('deliveryOptions')}} {{translate('addressBasedCargoInformation')}}
mdi-plus {{translate('addNewAddress')}} {{translate('diffrentAddressDiffrentShippingInformation')}}
{{translate('paymentTypes')}}
{{translate('amountToBePaid')}} {{orderSummary.TotalPrice | formatPrice(settings.useCurrencySymbol)}} {{translate('continue')}} {{translate('continue')}}
{{translate('totalListPriceText')}} {{orderSummary.TotalListPrice | formatPrice(settings.useCurrencySymbol)}} {{translate('shippingPriceText')}} {{orderSummary.ShippingPrice | formatPrice(settings.useCurrencySymbol)}} {{translate('cashOnDeliveryCost')}} {{orderSummary.CashOnDeliveryPrice | formatPrice(settings.useCurrencySymbol)}} {{translate('maturityDifference')}} {{orderSummary.CreditCardCommission | formatPrice(settings.useCurrencySymbol)}} {{translate('voucherDiscountText')}} {{orderSummary.VoucherDiscount | formatPrice(settings.useCurrencySymbol)}} {{translate('discountPriceTotalText')}} {{orderSummary.DiscountPriceTotal | formatPrice(settings.useCurrencySymbol)}}
{{ snackbarMessage }} mdi-close {{isNewAddress ? translate('newAddress') : translate('editAddress')}}

1 {{translate('yourPersonalInformations')}}

{{translate('personalInformationDesc')}} {{translate('phone')}}

2 {{translate('yourAddressInformations')}}

{{translate('country')}} {{translate('city')}} {{translate('district')}} {{translate('address')}} {{translate('addressName')}} {{translate('useOnBillingAddressInformation')}}

3 {{translate('yourBillingInformations')}}

{{translate('companyName')}} {{translate('taxOffice')}} {{translate('taxNumber')}} {{translate('saveAddress')}} {{translate('cancel')}}
mdi-close {{translate(selections.visibleContract)}} mdi-close {{translate('versionHistory')}} mdi-eye mdi-subdirectory-arrow-right {{item.number}}

Lütfen Bekleyin Bankanıza Yönlendiriliyorsunuz.

Lütfen işlemi tamamlamak için ekranı kapatmayın.